Vederlagsfri fysioterapi

Hvis du er visiteret til vederlagsfri fysioterapi, kan du modtage vederlagsfri fysioterapi af en privatpraktiserende fysioterapeut eller af en af de kommunale fysioterapeuter, som arbejder i det område, hvor du bor på plejehjem.

Lægehenvisning

For at få vederlagsfri fysioterapi skal du have en henvisning fra din læge. Henvisningen gælder for ét år ad gangen.

Lægen kan henvise dig til vederlagsfri fysioterapi, hvis du har en diagnose inden for:

  • Medfødte eller arvelige sygdomme
  • Erhvervede neurologiske sygdomme
  • Fysiske handicap som følge af ulykke
  • Nedsat led og/eller muskelfunktion som følge af inflammatoriske gigtsygdomme

Frit valg

Når du er henvist til vederlagsfri fysioterapi, kan du frit vælge at få fysioterapi af en privatpraktiserende fysioterapeut eller af en af kommunens fysioterapeuter, som arbejder i det område, hvor du bor.Har du spørgsmål til vederlagsfri fysioterapi generelt,er du velkommen til at kontakte lederen af det plejehjem,hvor du bor eller en af de private fysioterapiklinikkeri Aarhus.

Find den klinik der ligger nærmest dig